gay history World History of Male Love  


gay history
gay history gay historyWRITERS WANTED - topics of gay history and art
Listen to Zeus and Ganymede Myth
 
male love in world culture. History of gay love in Ancient Greece, Japan, Native America, Sub-Saharan Africa, Renaissance Italy, China, and Oceania Homo Cultuur
Male love literature and poetry from cultures around the world, dating from antiquity to modern times.  Gay mythology and homoerotic folktales from world cultures: ancient Greek mythology, Gay Arabian folktales, gay folktales from Asia. Gay scholarship and papers on queer studies and gay studies.  Biographies of famous gay men.  Gay history and male love in world cultures, including famous gay Greeks. Homo geschiedenis en Mythologie
Art depicting male love, gay sex and homosexual themes from world cultures: homoerotic Greek pottery and ancient Greek sculpture with gay themes; male love in Roman sculpture and frescoes; homoerotic art from Europe, dating from the Middle Ages through the Renaissance to the Nineteenth Century (paintings and sculpture); Homosexual art from Turkey, Iran and India; male love and gay sex in Chinese and Japanese scrolls; Native American two-spirit art. Gay sex and male love in advertising of Budweiser Beer Homo Kunst
Open discussion board where you are invited to leave your comments or questions. Forum
About the workings of the Androphile Project, an international volunteer effort. Contact us
Suggested paths through the site. Guided tour
Links
gay history Site Map
gay history Search
gay history
Choose another language. 
(Some versions are incomplete. As of 2004, English is the most extensive and German has additional materials.)homosexual history
Bulgarian
homosexual history
Deutsch
homosexual history
English
homosexual history
Español
homoerotic art
homoerotic art   Français
homoerotic art
homoerotic art   Italiano
gay love
gay love   Nederlands
gay mythology
  Romana
gay mythology
comments in:
gay mythology
THE ADVOCATE
GENRE MAGAZINE
OASIS MAGAZINE
ALL MALE DIGEST

gay mythology
gay history gay history
gay art NEW: Contemporary Gay Art Gallery
View and purchase homoerotic art from contemporary gay artists.
In this collection, the male body and gay sex are brought to life by artists continuing the homoerotic tradition. The World History of Male Love is pleased to announce the grand opening of the gallery.
gay history

Homo geschiedenis = Geschiedenis van de mensheid


Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Zij bepalen wat de geschiedenis in gaat, en wat niet. Zo is het gegaan met liefde tussen mannen. Welk geschiedenisboek je ook opslaat, het lijkt alsof er nooit een samenleving is geweest die liefde tussen mannen waardeerde; alsof er nooit een schilder, een dichter of een paus zijn bed en hart deelde met een andere man. Bewijzen van het bestaan van liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht werden ofwel stilzwijgend weggemoffeld, zoals ten aanzien van de Grieken en Romeinen, of snel vernietigd, zoals nog steeds gebeurt met recent opgegraven Inca- en Maya kunst. Deze misleiding veroorzaakt, volkomen onnodig, polarisatie van de samenleving en onuitspreekbaar leed voor mensen die toevalligerwijs behoren tot degenen die liefde opvatten voor de eigen sekse.

Zonder zulke zedenmeesterij, laat de geschiedenis een tegenovergestelde realiteit zien: liefde tussenDeath of Hyakinthos, Jean Broc, oil on canvas, 1801,  Musée des Beaux-Arts,mannen is een van de universele constanten in het bestaan van de mensheid. Er zijn slechts verschillen in de manier waarop onderscheiden samenlevingen zich opstelden tegenover deze steeds aanwezige manier van in het leven staan.

In alle samenlevingen werd die gereguleerd, werden er andere rituelen rondom heen gesponnen - maatschappelijke variaties op een met het menselijk bestaan gegeven thema. Enkele hebben geprobeerd - zonder succes - het bestaan ervan uit te bannen.

Gangbaarder was dat liefde tussen mannen een plaats kreeg in de sociale en religieuze structuren. Wereldwijd, van de stadsstaten in het Oude Griekenland en keizers in het Klassieke Rome (Trajanus en Hadrianus onder anderen), tot de Siberische Sjamanen en de Amerikaanse Indianen met hun medicijnmannen-met-twee-geesten, van de Afrikaanse stamoudsten tot de Chinese keizers en geleerden, hebben beschavingen de gevoeligheid van mannen voor de schoonheid van andere mannen doorgrond en er ruimte voor gecreëerd. Zij accepteerden dat - al dan niet gehuwd - mannen verliefd werden op mannen of jongens, van ze droomden, over ze schreven, voor ze vochten en ermee naar bed gingen. En zij beseften over het algemeen ook, dat dit spel nog niets was voor jongens op kinderleeftijd, net zo als meisjes van die leeftijd nog buiten dit spel moesten blijven.

In de Griekse Oudheid waren liefdes tussen mannen in veel opzichten gelijk aan de toenmalige huwelijken. Muhammed Qasim 1627 - Wine Pourer - Illuminated minature of Shah Abbas I (1571-1629) of Persia, embracing his wine boy - Louvre, ParisZij werden net zo belangrijk gevonden voor het leven van het individu en maakten deel uit van de Griekse mythologie. Dit was een van de hoekstenen van een culturele traditie die, zo'n 2500 jaar geleden, de eerste aanzet gaf voor het opstaan van de moderne westerse man. Liefde tussen mannen werd gezien als iets dat de beste kwaliteiten in een man bovenbracht, vooral mannelijkheid en moed. In oorlogen vochten de krijgslieden zij-aan-zij met hun geliefden, zoals in de bekende Thebaanse horde. Later, onder aanvoering van Alexander de Grote en zijn vriend Hephaestion, veroverde deze de gehele toen bekende wereld. Griekenland was natuurlijk geen Utopia: prostitutie, verkrachting, vaak in combinatie met slavernij, waren gangbare praktijken.

In Japan, vormden leerling-Samurai vaak een paar met een oudere krijger om zo geoefend te raken in liefde en oorlog, en iedere shogun had - naast zijn concubines - veel vriendjes, hun "nanshoku" liefdes, zoals vastgelegd door schrijvers en shunga-schilders die de 'shudo", de Manier van de Jongeren, tot iets onsterfelijks hebben gemaakt. Evenzo maakten zij ook de harde levens onsterfelijk van de "tobiko" oftewel vliegen-jongens, rondreizende jonge kabuki-acteurs die overdag zwoegden op het toneel en 's nachts kun klanten in bed moesten vermaken.

In de Moslimlanden prezen en beklaagden Iraanse en Arabische dichters als Hafiz-i-Shirazi en Abu Nuwas de charmes van jongens (die zij soms volgoten met wijn en verleidden). Heilige Sufi-mannen van India tot Turkije, zochten Allah in de aanblik van de schoonheid van baardlozeMiyakawa Choshun (1682-1753) - The Go Game - Individual panel from an shunga painting of silk done at the end of the eighteenth century, reprinted in The Love of Samurai, A Thousand Years of Japanese Homosexuality by Tsuneo Watanabe and Jun'ichi Iwata jongens. Verhalenvertellers gaven mannenliefde een plaats in de verhalen van Duizend en Een Nacht. En schilders en kalligrafen als Riza i-Abbasi illustreerden die wereld in Perzische miniaturen. Terwijl aan de ene kant de mullah's en zedenmeesters liefde tussen mannen afkeurden, gaven aan de andere kant mannen van alle rangen en standen, van Kaliefen tot poortwachters zich aan die liefde over en keken uit naar het paradijs waar "eeuwig-jonge jongens, mooi als parels" hen zouden opwachten.

In Noord-Amerika en Siberië, erkenden sjamaanse tradities die teruggaan tot de nieuwe steentijd, de speciale geestelijk krachten van de mannen en vrouwen die werden aangetrokken tot de liefde voor het eigen geslacht. Deze tradities leven vandaag de dag nog voort, zoals blijkt uit de traditie-van-de-twee-geesten bij de Noordamerikaanse indianen.

In het premoderne westen, overleefde de liefde tussen mannen meestal ondergronds, vaak alleen zichtbaar wanneer de gelieven de pech hadden gesnapt te worden of wanneer erop werd gewezen door kunstenaars die de moed hadden de conventie aan hun laars te lappen. Veel schrijvers, musici, schilders en dichters verbeeldden liefde tussen mannen, maar altijd in codes: Michelangelo die de Sixtijnse Kapel schilderde en David's spieren houwde in marmer: Shakespeare, die zijn minnaar in sonnetten serenades bracht: Blake die opkwam tegen priesters die "zijn vreugdes en verlangens beteugelden"; Whitman, die de aantrekkingskracht van het mannenlichaam bezong. De lijst van verlichte geesten, kunstenaars, staatslieden, clerici, edellieden en schelmen, die de drijfkracht voelden van liefde voor andere mannen - op zich of naast liefde voor vrouwen - is eindeloos.

De grote leugen dat liefde tussen mannen 'tegennatuurlijk is, een idee dat noch in het licht van de biologie, noch in het licht van de geschiedenis overeind te houden is, houdt alleen stand door zedenmeesterij. Wij van het Androphile Project willen die Domenico Cresti (called Passignano) 1560-1638 - Bathers at San Niccolo - Private collection.zedenmeesterij teniet doen en laten zien welke rol homoseksuele liefde heeft in de geestelijk en culturele geschiedenis van de mens: de successen, de mislukkingen en de controverses die zij door de eeuwen heen heeft doen ontstaan. Wij hopen dat alle proza en poėzie, religie en mythologie, kunst, filosofie en geschiedenis van over de hele wereld, die hier bijeen is gebracht, zal kunnen dienen tot een beter begrip van de positie van mannenliefde in de aard van de mens. In het bijzonder kan het project een bijdrage leveren aan de discussie over het homohuwelijk, een traditie die al sinds duizenden jaren over de hele wereld bestaat, maar nergens recent nog zo wijd verbreid was als in Noord-Amerika, waar het bestond in en gerespecteerd werd door de meeste van de First Nations.

De documenten die hier bijeen zijn gebracht, zijn de voetafdrukken van de Gay Muze die vanaf de eerste dag op elk continent mannen en vrouwen heeft geļnspireerd. Zij laten zien dat liefde tussen mannen niet te onderdrukken is. Waar zij verboden werd, heeft zij stenigingen, verbrandingen, hersenoperaties, gescheld op schoolpleinen, galleien en galgen getrotseerd. Waar ze werd verwelkomd, heeft ze openlijk kunnen bijdragen aan de bloei van de hoogste prestaties van de menselijke geest.
gay history
gay history
gay history
gay history
gay history
Homo Cultuur | Homo geschiedenis en Mythologie | Homo Kunst | Forum | Contact | Guided tour | Links | Site Map | Search


Copyright © 2008 Androphile Project and individual authors as indicated.
Reproduction rights will be freely granted to nonprofit and educational organizations upon request, providing proper attribution is given.